Vara med i referensgruppen på Automation Region vid MDH

Vi på Automation Region jobbar med att främja automation och digitalisering inom industrin och samarbetar tätt med högskolor, näringsliv och offentlig sektor nationellt. Som en del i vårt arbete anordnar vi seminarier, workshops, mässor och konferenser dels för att skapa kunskapsdelning men också för att skapa mötesplatser inom automationsområdet där många tekniker och kompetenser möts. 

Vi har genom åren haft en hel del studenter med i olika aktiviteter vilket varit väldigt uppskattat både från företagen och studenter då det gett bra nätverksmöjligheter samt bra kunskap- och erfarenhetsdelning från båda sidor. Vi skulle dock gärna få lite nya inspel om vilka aktiviteter som det skulle vara av intresse och vara relevanta för ingenjörsstudenter och vi söker därför en ”referensgrupp” 5-10 studenter som är intresserade av industrin och som skulle vilja ställa upp på att vara ett ”bollplank” vid några kortare tillfällen. Funkar det bra så kan det även finnas möjlighet att engagera sig ytterligare. I ett första läge utgår ingen ersättning men en möjlighet att vara med att skapa aktiviteter som kan komplettera utbildningen samt bygga ett bra nätverk.

Om du skulle vara intresserad av att vara med i en referensgrupp likt detta, hör gärna av dig till elin.asplund@mdh.se