Är ni ett företag som vill samarbeta med vår förening och synas under studietiden?

Som samarbetspartner till föreningen kommer studenterna genom informationen på hemsidan och genom arrangemang komma i kontakt med ert företag. Genom denna kontakt marknadsför ni er själva mot blivande medarbetare och får möjligheten att träffa några av våra aktiva medlemmar för att se vad vi går för. Som samarbetspartner kommer inbjudan till återkommande arrangemang som innefattar företagskontakt ske per automatik, exempelvis presentation av tillgängliga examensarbeten och anordnade besök hos företagen.

I detta samarbete kommer samtliga företag att ha individuella kontaktpersoner.
Vill ni komma i kontakt med styrelsen kan ni maila oss på naringsliv@malardalensingenjorer.se