Kontakt

Frågor: info@malardalensingenjorer.se
Näringsliv: naringsliv@malardalensingenjorer.se 

Adress

Linjeföreningen Mälardalens ingenjörer

Mälardalens Studentkår, Box 325 

631 05, Eskilstuna

Sociala medier