Samarbetspartners

MITC

Mälardalen Industrial Technology Center (MITC) kom till för att bättre matcha behovet för näringslivet och högskolan och att snabba upp och styra processen samt hitta nya sätt att omsätta kompetens till konkurrenskraft. I MITC agerar parterna gemensamt kring industrins utmaningar med hjälp av forskning, utveckling och kunskapsöverföring. Det sker dels via konkreta projekt, men även genom att utveckla nya former för samverkan så att den blir så effektiv och framgångsrik som möjligt för att vässa förutsättningarna för framgångsrika projekt och på så sätt stärka konkurrenskraften i tillverkningsindustrin. Fokus ligger dels på att generera konkreta forskningsprojekt, men även att agera mäklare mellan studenter och exjobb ute på företag.

För mer information om MITC klicka här för att besöka deras hemsida.

Volvo Construction Equipment

Volvo Construction Equipment, Volvo CE, är ett av de ledande företagen inom anläggningsmaskiner i världen. Företaget har ett brett utbud av maskiner som innefattar hjullastare, banddrivna och hjuldrivna grävmaskiner, dumprar, schaktmaskiner, kompaktlastare, kompaktorer och asfaltsmaskiner. Volvo CE har produktionsanläggningar i Sverige, Frankrike, Tyskland, Kina, USA, Brasilien, Mexiko, Sydkorea och Indien. Företaget grundades 1832 i Eskilstuna och idag är cirka 1.900 personer anställda i lokalt. Produktionen av hjullastare är placerat i Arvika och produktionen av dumper är placerat i Braås. I Eskilstuna finns utvecklingsavdelningar som arbetar med hjullastare och dumper med bland annat motor, axlar och drivlina, hydraulik, el och elektronik. Tillverkning av axlar och drivlina sker i den egna fabriken. På området finns eftermarknadsavdelningar, marknadsavdelningar och democenter.

För mer information om Volvo Construction Equipment klicka här för att besöka deras hemsida.

Mälardalens högskola

Mälardalens högskola grundades 1977 och har idag omkring 16.000 studenter fördelat på städerna Västerås och Eskilstuna. Föreningen har ständig kontakt med programansvarig och lärare på programmen för att ge synpunkter på utbildningens upplägg och framtida förslag gällande förändringar. Via företagskontakter och de dagliga studentaktiviteterna
samlar föreningen in viktiga synpunkter och förmedlar dessa till ansvariga för utbildningen.
Detta för att ständigt förbättra programmet och försöka samordna programmet efter de
krav näringslivet ställer på nyexaminerade.


För mer information om högskolan klicka här för att besöka deras hemsida.

Mälardalens studentkår

Mälardalens studentkår grundades 1979 och arbetar för att studietiden ska vara så rolig
och trygg som möjligt. I föreningsarbetet förs en ständig dialog med studentkåren gällande aktiviteter och förslag som påverkar studenterna. Vi har en representant som är med vid studentkårens möten och representerar föreningen och meddelar studentkåren om viktiga händelser från föreningens sida. Ett bra samarbete med studentkåren bidrar till en så bra studentliv som möjligt, både vid studier och fritidsaktiviteter.
För mer information om studentkåren klicka här för att besöka deras hemsida.