Allmänt

Jobb hos Volvo. Operations Graduate Program – Data Analyst

https://xjobs.brassring.com/TGnewUI/Search/home/HomeWithPreLoad?partnerid=25079&siteid=5171&PageType=searchResults&SearchType=linkquery&LinkID=3175564&fbclid=IwAR3NFt1CNWbSYyTWd7grJkz29BvrgMQxmpKpmrdl6mG76dIq4cSoEf5GHP4#jobDetails=721092_5171

Uppdrag för nyexaminerad eller civilingenjörsstudent med ett års studier kvar.

Uppdraget är att utifrån fordonstillverkare (OEMer) och deras kunder ta reda på vilka hållbarhetskrav de planerar att ställa på sina leverantörer framöver.  https://web103.reachmee.com/ext/I018/1151/job?site=10&lang=SE&validator=40fe6cafe4754ba3d2dc78a02328e1fb&job_id=p1165&fbclid=IwAR26kTLtZ4GIsTu8S6ze-26MM7dcBgvpkxcp98IklzZzvdd5WVPPCr_hSUY