Examensarbete – Lageroptimering

Söker du examensarbete inom produktion och logistik på 15hp?

Nu behöver ett företag i Eskilstuna dig som student för att förbättra deras lagerhantering. Företaget riktar sig mot försäljning och montering och befinner sig i en expansiv fas. Ditt uppdrag är att granska företagets lagerhantering och se hur det skulle kunna minska i omfattning. Företaget vill ha din insyn på flödet av material och hur det kan förbättras.

OBS:
För att skriva examensarbete behöver du som student:

  • Avslutade kurser om minst 135 hp varav minst 15 hp på avancerad nivå varav minst 7,5 hp som anknyter till Innovativ produktion/logistik inriktning.

Är du rätt student för uppdraget?
Skicka ditt CV och ett personligt brev till mitc@malardalensingenjorer.se
(Ett tips är att beskriva vilka kurser du läst som kan vara till nytta för uppdraget!)

Sista ansökningsdag 2016-02-24