Examensarbete – Effektivisering av orderhantering

Söker du examensarbete inom produktion och logistik på 15hp?

Nu behöver ett företag i Eskilstuna dig som student för att förbättra deras orderhantering. Företaget riktar sig mot försäljning och montering och befinner sig i en expansiv fas. Ditt uppdrag är att se till att företaget får en mer genomtänkt och effektiv orderhantering med uppföljning samt arbetskraftsbehov.

Du får som student analysera arbetsprocesserna och ge din insyn på hur förbättring kan göras!

OBS:
För att skriva examensarbete behöver du som student:

  • Avslutade kurser om minst 135 hp varav minst 15 hp på avancerad nivå varav minst 7,5 hp som anknyter till Innovativ produktion/logistik inriktning.

Är du rätt student för uppdraget?
Skicka ditt CV och ett personligt brev till mitc@malardalensingenjorer.se.
(Ett tips är att beskriva vilka kurser du läst som kan vara till nytta för uppdraget!)

Sista ansökningsdag 2016-02-24