Samarbetsavtal med Semcon i Eskilstuna

För tredje året i rad får vi i Mälardalens ingenjörer äran att samarbeta med konsultföretaget Semcon i Eskilstuna. Liksom tidigare år satsar vi på riktade aktiviteter mot våra medlemmar där Semcon står i fokus. Bland annat karriärkväll för de som går sista året, och lunchföredrag riktade mot yngre årskurser. Vi har även planer på att dra fram ett par extra ess ur rockärmen. Tack Semcon för ert förtroende, vi ser fram emot ännu ett års samarbete! 800px-Semcon_Logo.svg_-300x84