Hitachi sommarjobb.

Hitachi Energy/career eller bifogad länk: Hitachi Energy sommarjobb 

Varje sommar erbjuder vårt företag sommarjobb i hela sin verksamhet: inom allt från produktion till logistik, konstruktion till administration.

Detta är en unik möjlighet för dig som student att få erfarenhet, inblick och personlig utveckling hos ett globalt teknikföretag. För att ha möjlighet att ansöka till våra sommarjobb måste du vara aktivt registrerad på ett gymnasium eller högskola/universitet.

I applikationen kan du välja högst två platser som du vill arbeta på. Observera att du måste ordna allt boende själv. De flesta sommarjobb finns i produktions- och administrationsområdet Västerås och Ludvika.

Ansökningsperioden för sommarjobb öppnar 7 februari och stänger 25 februari. Vi kontaktar sökande i början av april. Välkommen med din ansökan!

 In English: Hitachi Energy summerwork  

Every summer, our company offers summer jobs throughout its operations: in everything from production to logistics, construction to administration.

This is a unique opportunity for you as a student to gain experience, insight and personal development at a global technology company. To be able to apply for our summer jobs, you must be actively registered at a high school or college / university.

In the application, you can select a maximum of two places that you want to work on. Please note that you must arrange all accommodation yourself. Most summer jobs are in the production and administration area of Västerås and Ludvika.

The application period for summer jobs opens on February 7 and closes on February 25. We contact applicants at the beginning of April. Welcome with your application!