Extrainsatt årsmöte 2022

Den 6 december är det dags för ett extrainsatt årsmöte i Mälardalens ingenjörer. Det är ett möte där vi bland annat röstar in nya medlemmar i styrelsen. Mötet kommer att börja kl. 19:00 med mingel från kl. 18:30. Vi kommer att hålla mötet i maskineriet. Det kommer finnas fika och alla medlemmar är välkomna!
Mötet tar ca 15-30min.
På ett extrainsatt årsmöte har alla medlemmar rösträtt.
Till mötet kan du lämna en motion.
En motion är ett förslag om en förändring som en eller flera medlemmar vill att årsmötet ska rösta om.
Så här skriver du en motion
-Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om.
-Skriv vad ärendet handlar om.
-Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du tycker att årsstämman ska ta.
-Skicka eller lämna personligen din motion till din styrelse.
mail: info@malardalensingenjorer.se