Fritidsaktiviteter

Föreningen har tre kärnfrågor som vi arbetar efter, de är näringsliv, studier och sist men inte minst fritid. Där föreningen arbetar med att medlemmarna ska ha möjlighet till en aktiv och givande fritid. För att göra detta håller föreningen varje år i ett antal tillställningar, bland annat sittningar, filmkvällar och ofta även någon typ av …

Fritidsaktiviteter Läs mer »