Samarbetspartners

MITC

Mälardalen Industrial Technology Center (MITC) kom till för att bättre matcha behovet för näringslivet och högskolan och att snabba upp och styra processen samt hitta nya sätt att omsätta kompetens till konkurrenskraft. I MITC agerar parterna gemensamt kring industrins utmaningar med hjälp av forskning, utveckling och kunskapsöverföring. Det sker dels via konkreta projekt, men även genom att utveckla nya former för samverkan så att den blir så effektiv och framgångsrik som möjligt för att vässa förutsättningarna för framgångsrika projekt och på så sätt stärka konkurrenskraften i tillverkningsindustrin. Fokus ligger dels på att generera konkreta forskningsprojekt, men även att agera mäklare mellan studenter och exjobb ute på företag.
För mer information om MITC klicka här för att besöka deras hemsida.

Volvo Construction Equipment

VCE_logo Volvo Construction Equipment, Volvo CE, är ett av de ledande företagen inom anläggningsmaskiner i världen. Företaget har ett brett utbud av maskiner som innefattar hjullastare, banddrivna och hjuldrivna grävmaskiner, dumprar, schaktmaskiner, kompaktlastare, kompaktorer och asfaltsmaskiner. Volvo CE har produktionsanläggningar i Sverige, Frankrike, Tyskland, Kina, USA, Brasilien, Mexiko, Sydkorea och Indien. Företaget grundades 1832 i Eskilstuna och idag är cirka 1.900 personer anställda i lokalt. Produktionen av hjullastare är placerat i Arvika och produktionen av dumper är placerat i Braås. I Eskilstuna finns utvecklingsavdelningar som arbetar med hjullastare och dumper med bland annat motor, axlar och drivlina, hydraulik, el och elektronik. Tillverkning av axlar och drivlina sker i den egna fabriken. På området finns eftermarknadsavdelningar, marknadsavdelningar och democenter.
För mer information om Volvo Construction Equipment klicka här för att besöka deras hemsida.

Semcon

800px-Semcon_Logo.svg_-300x84Semcon är ett ingenjörskonsultföretag med inriktningarna teknik och informationsteknik. Företaget grundades 1980 och har idag cirka 3000 anställda världen över med huvudkontor i Göteborg och finns i 23 andra städer i Sverige. Semcon i Eskilstuna har sina lokaler på Kungsgatan 71 och har både in-house-uppdrag och uppdrag hos kund. Huvuddelen av uppdragen är inom produktionsteknik, produktutveckling och konstruktion. Som konsult har man möjlighet att arbeta i olika projekt bland olika företag
och på så vis få erfarenhet inom många olika områden.
För mer information om Semcon klicka här för att besöka deras hemsida.

Sveriges ingenjörer

Sveriges-ingenjörer1Sveriges Ingenjörer är landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer med cirka 139 000 medlemmar. Som en av förbundets 16 000 studerandemedlemmar får du råd och stöd genom hela din utbildning och din fortsatta karriär. Du kan till exempel ansöka om stipendier, gå på simulerade arbetsintervjuer och få hjälp med att vässa ditt CV. För mer information om medlemskapet, och varför just du ska bli medlem klicka här.

Eskilstuna kommun

Eskilstuna kommun anser att det är viktigt med ett gott näringslivs- och innovationsklimat. De vill att människor och företag trivs och hittar de rätta förutsättningarna för att växa. Därför arbetar de på många sätt och tillsammans med andra för att underlätta både för blivande och etablerade företagare och innovatörer. Avdelningen för näringslivutveckling kraftsamlar tillsammans med näringsliv och samarbetsparter för att förverkliga idéer och aktiviteter som ska stärka näringslivsklimatet. Kommunens driver aktivt arbete internt i organisationen för att lyfta fram vikten av ett framgångsrikt näringsliv.
För mer information om Eskilstuna kommun och deras arbete med näringslivet klicka här för att besöka deras hemsida.

Mälardalens högskola

MDH - logoMälardalens högskola grundades 1977 och har idag omkring 12.000 studenter fördelat på städerna Västerås och Eskilstuna. Föreningen har ständig kontakt med programansvarig och lärare på programmet för att ge synpunkter på utbildningens upplägg och framtida förslag gällande förändringar. Via företagskontakter och de dagliga studentaktiviteterna
samlar föreningen in viktiga synpunkter och förmedlar dessa till ansvariga för utbildningen.
Detta för att ständigt förbättra programmet och försöka samordna programmet efter de
krav näringslivet ställer på nyexaminerade.
För mer information om högskolan klicka här för att besöka deras hemsida.

Mälardalens studentkår

mälardalens studentkår - logoMälardalens studentkår grundades 1979 och arbetar för att studietiden ska vara så rolig
och trygg som möjligt. I föreningsarbetet förs en ständig dialog med studentkåren gällande aktiviteter och förslag som påverkar studenterna. Vi har en representant som är med vid studentkårens möten och representerar föreningen och meddelar studentkåren om viktiga händelser från föreningens sida. Ett bra samarbete med studentkåren bidrar till en så bra
studentliv som möjligt, både vid studier och fritidsaktiviteter.
För mer information om studentkåren klicka här för att besöka deras hemsida.

Mera.se

Mera.se erbjuder olika typer av tryck så som märken och kläder. Vi har 2018 startat ett sammarbete med dem då vi framförallt beställer alla våra märken från dem.

mälardalens studentkår - logo