Om oss

Mälardalens ingenjörer är en ideell förening som representerar studenterna på högskole- och civilingenjörsprogrammen på Mälardalens högskola i Eskilstuna. Utbildningen är i grunden ett maskiningenjörsprogram med fokus på innovation. Utbildningen är sedan uppdelad i olika inriktningar, produktutveckling med profilerna industridesign alternativt konstruktion samt inriktningen produktion och logistik.

Historia
Föreningen startades år 2003 av några studenter på Mälardalens Högskola i Eskilstuna och hette då Innovationsingenjörernas Officiella Linjeförening förkortat Ingolf. Våren 2013 bytte linjeföreningen namn till Mälardalens ingenjörer. Föreningen har sedan start varit en ideell förening som innefattats av de två programmen som idag heter Innovation och produktdesign samt Innovation, produktion och logistik som båda är belägna på Mälardalens högskola i Eskilstuna.

Föreningens maskot heter Ingolf och kommer från början från en barnsaga med samma namn.

Evenemang
Mälardalens ingenjörer arrangerar ett flertal evenemang varje år. Bland annat studiesociala aktiviteter så som kursvalsmingel där medlemmarna får möjlighet att träffa skolans studievägledare och planera sin skolgång och få svar på eventuella frågor om studietiden eller kommande kursval. Föreningen håller även i alumnikvällar där man får träffa utexaminerade studenter från programmen och höra om deras resa efter studietiden samt även chans att ställa frågor.

Föreningen samverkar även med näringslivet genom att hålla företagsträffar där företag får komma och presentera sig och eventuella ex-jobb eller jobb.

För att få en bra samhörighet mellan medlemmarna i föreningen och andra elever på skolan brukar föreningen anordna sittningar, grillningar och filmkvällar några gånger om året.

Styrelsen
Mälardalens ingenjörers styrelse består idag av ordförande, vice ordförande, ekonomiansvarig, sekreterare, studiesociala frågor, utbildningsfrågor, två näringslivsansvariga, två informationsansvariga och tre suppleanter. Dessa poster röstas fram av dess medlemmar och följer föreningens stadgar i arbetet med att driva föreningen framåt enligt föreningens visioner. Föreningens syfte är att organisera aktiviteter som ger studenterna stöd i studiesociala frågor, fritid och kontakt med näringslivet.

Vill ni komma i kontakt med styrelsen kan ni maila oss på info@malardalensingenjorer.se.