Kontakt

Linjeföreningen Mälardalens ingenjörer
Mälardalens Studentkår, Box 325
631 05, Eskilstuna

Frågor: info@malardalensingenjorer.se
Näringsliv: naringsliv@malardalensingenjorer.se

Facebook: https://www.facebook.com/Malardalensingenjorer